Jamu pe' visitare la Madonna

Pubblicato il .

Jamu pè visitare la Madonna,
lu hiuri di la Vergini Maria.

Tu di lu Paradisu si culonna,
tu si la hiidi e la speranza mia.

Maria sutta lu mantu 'ndi cumbogghjia
assistandi a la muarti o Matre mia.

All'ura di la muarti io viagnu e chjamu,
chjamu lu nuamu di Gesù e Maria.

Ch'è bella la Madonna di li Grazia
pè dispenzare e grazi hatti apposta.

Pèd'ogni guerra la paci 'nd'aggiusta
la Santa Matre e l'abbucata nostra.

La Santa Matre vinna in questa vita,
pè ffare penitenza ritirata.

Pè ffare penitenza assai comprita
di la hidi di Dio hù nnamurata.

Lu Patatiarnu l'accettau pè zzita
ija di Paradisu hù 'ndotata.

E lu mercanti hice la via nova
e jà 'nci mise na hidi guardiana.

Tantu chi la guardàu di veramente,
calau na stella e si hermau davanti.

Supa a nu carru si mise 'mperzuna
e cu dui jianchi lu vuascu passava.

E siti 'nci hacia a la gran Signura
e acqua non avia pemmu si lava.

'nci jiru l'uacchji 'nta nna valle scura,
miraculu cumparze na huntana.

Subbitu vinne l'ordini di Roma,
chista è Madonna mu si tene cara.

La lampa mu s'ajuma di continu,
la cira mu si trova e mu si paga.

Mi partu stamatina a la bon'ura,
mu vaju a la città di Siminara.

Ca jà 'nci sta na brava Signora,
Maria chi di li poveri si chjama.

A ccui 'nci cerche grazi 'nci 'nda duna,
'nd'ave nu puzzu chjnu e na huntana.

All'orfanelli la ventura 'nci duna,
a li malati lu cuari 'nci sana.

Ed io Madonna mia vi 'nda ciarc'una,
l'anima 'mparadisu e vita sana.