A Santa Rosolia

Pubblicato il .

Rosulia arriadu a li munti, è ammianzu a tanti sassi;
pè periculu d'assunta, Rosulia tu c'hai mu passi.

Tu non sai o cavaliari quantu hà na penitianzia,
puru erba mangiarissi pè soddisfare la penitianzia.

Rosulia, Rosulia, t'è stu huagghjiu e sti catini,
ti li manda lu tuo zzitu pe 'ndirizzu di Rubinu.

Io su bbona maritata, cu Gesù sugnu sposata;
cu Gesù sugnu sposata a la Santissima Trinitàti.

Rosulia Rosulia lu tuo patre està chjusu 'nta nu palazzu,
e va handu cuamu nu pazzu e la notte di pena si pigghjia e
va dicìandu Rosuluzza mia higghjia.

Dimmi tu o cavaliari di mio patre io chi 'nda hazzu.
Rosulia vianitinda cu mmia, ca mi chjamu don Leggìari
'ndi 'nda jamu tutti i tri, tutti i tri cu mmia mugghjiari.

E aspetta nu puacu mu vaju sutta la mia grutta,
pigghjiu la cruci a mmanu e pua nìasciu di jà sutta.

Rosulia Rosulia di ssa cruci chi 'nda hài,
ca tuo patre 'nd'ave assai.

Scindìu sutta la sua grutta e pigghjiau la cruci a mmanu:
e si tu Cristu non m'aiuti, pìardu l'anima e la saluti.

Calàu l'angialu di lu cialu, Rosulia Rosulia
chissu è Luciferu 'mpernale, sempa penza a fare male.

A nna mani lu crucifissu e a nnatra lu sburrijatu:
bruttu bestia ccà venisti, li pedali li perdisti,
ti cridivi ca si onoratu, si cornutu e vastunijatu.

Io su bbuanu cristianu; e si ssi bbuanu cristianu
vai e t'aduri a chista cruci, la stringi horte a mmani
e pua gridi ad alta vuci.

Io ssa cosa na puazzu hare,
ca su'Luciferu 'mpernale.

Si ssi Luciferu 'mpernale, vai e ti vrusci 'nta lu 'mpiarnu
e ti vrusci pè n'etiarnu.

Calàu l'angialu di lu cialu: Rosulia Rosulia
tu lu 'mpiarnu hai tremare,
lu demoniu jà cu ttia, non si potte contrastare.

Tu si patruna di cialu celesti
Dio mu 'ndi scanza di guiarri e tempesti.