Ai Santi Cosma e Damiano

Pubblicato il .

Sentiti tutti e tutti bbuani aggianti,
li mìadici di Riaci su li Santi,
sanaru li malati veramente.

'Nc'era na vota malatu lu regnanti,
era malatu ed era veramente
tutti li miadici lu licenzijaru.

E di pùe vena San Cuasimu e San Damianu:
hatindi permessu ca nui volimu entrare,
ca lu malatu volimu visitare.

Di pue rispunde lu capu di quelli mìadici
chisti ssu ragazzini e di puacu valori
ancora non hannu e la sapienzia umana.

Di pue vene la reggina sua mugliera
pè l'amuri di Dio hatili entrare;
e di pue jiru San Cuasimu e San Damianu.

Dunami na guccia e di ssa medicina
e lu regnanti hacimu sospirare.

Quandu la medicina 'nci dunaru
e lu regnanti cuminciau a passeggiare.
e lu regnanti chjamau la reggina sua mugliera.

Dammi la borsa mia cu li dinari
c'aju a pagare lu mìadicu e lu spezziale
anche il mio regno e 'nci vuagghjiu dunare.

Nui non volimu né riagnu e né dinari,
humma mandati e di l'Etiarnu Patre
duva 'nci manda e nui dovimu andare.

Cu vole grazi e mu vacia a Riaci
ca jà 'nci stannu 'nci stannu dui belli frate,
unu è dottori e natru è farmacista.