U scaluni ciangia

Pubblicato il .

Autore: Domenico Scarmozzino

U SCALUNI CIANGIA

Ava nu pùacu chi no s'assetta nuju,
ava nu pùacu chi mi trùavu sulu,
a parte Musulinu ca sira aspìattu
pemmu sìantu sempe a stessa sonata cu l'organìattu

M'arricùardu chiji tìampi belli…
quandu s'assettàvanu ferrovieri, dottori, professuri e figghji i bidelli
quandu pa pulizia on avìa bisùagnu i nuju…
pecchì supa i mia nc'era sempe ncunu culu!

Di dui du jùarnu e dui da notte tri o quattru sempe eranu assettati
e n'atri tanti facìanu a rota azati;
cìarti vùati jia u mi curcu cùattu…
quandu pe tutta a jornata s'assetàvanu sette o ùattu!

Cu amici mia i tuttu si parrave…
… e u tìampu veloci mi passava;
politica e lavuru s'affrontàvanu cu maestria..
… di fimmani sapìamu tuttu… ma sulu in teoria!

Ch'era bellu quandu du corsu scindìa a cumpagnia
e l'ùrtimi dìaci metri ncunu allongava u passu pemmu vena ja mmia;
… s'incugnàvanu stritti stritti… unu a unu
… quant'era bella a cumpagnia di '71!

Mo, chi nuju s'assetta, mi trùavu sulu e chjinu i purverata
… aspettandu pemmu chjova u mi facia na lavata;
chi fini ficia chiju figghjùalu magru magru…
… u vantu i tutti i mbianchini d'Acquaru?

Icia ca du vicu u cacciaru cu a seggetta…
… pecchì nc'è l'autombulanza supa a strata c'u spetta;
in luntananza sìantu nu lamìantu i lunga data…
… è Piatru mio chi si lamenta p'aranciata!

Iju cu chija màchina vacia sutta e supa…
… ma mo… no si degna cchjù u vena u mi saluta;
i Pinu on aju cchjù notizi, ca a Bergamo ava chi fare…
… i quandu si misa cu ssu cellulare.

Pàtrisa u volarrìa sistematu… cu n'italiana…
… cu na brava ragazza … "ma puru cùamu esta esta!"
Pinucciu ogni tantu u viju chi scappa…
… pemm'apra a màchina u m'azzicca l'acqua

Iju on ava né fretta e né mistìari, no canuscia né strata e né via…
… ma u Chartreuse su mbiva ch'è na poesia;
u jùarnu vacia dicìandu ca scriva e pitta cùamu a n'artista…
… mbeci u sapimu tutti ca sa facia copiandu a destra e a sinistra!

Cicciu a Lamezia si lamenta c'on ava dinari
… ma i pannulini, i casi e i màchini accatta pari pari;
mo ava dui figghji, chi voliti… ava na famigghja…
… e a sira no nescia mancu pe na birra!

Cola si maritau, accattau màchina, casa e na potiha cu Pascale…
e chjanu è capaci u s'accatta puru a staziùani centrale;
si diventa direttore, stati tranquilli c'on c'è problema:
o pùastu di treni menta scaluni adduva vena vena!

Peppi ormai è dottore, diventau nu pìazzu grùassu…
vinda aspirina e supposti duva capita in ogni lùagu e in ogni pùastu
quandu arrivau a prima vota cu a Berlina…
… pàtrisa dissa: "ccà jamu in rovina!"

Urtimamente puru Nello s'avìa affezzionatu…
… e si stava rovinandu i chjappi, supa a stu cimìantu armatu;
i murrùajina si sta curandu ntall'Emilia…
e pa vrigogna vacia dicìandu ca facia nu corsu… ma cugghjunija.

I Micu ncunu dicìa ca si jettau nto commerciu…
io v'assicuru c'on ava na lira mancu u si spara;
mò mi domandu pecchì no mi vùannu?... Pecchì m'abbandunaru?
… Pecchì no vena cchjù u s'assetta nu cotraru?

Io no cìarcu cùasi grùassi e nent'atru vùagghju u viju…
… l'unica cosa chi vorrìa è chist'ùrtimu disiju:
"assettàtivi na vota u mi fati cumpagnia…
… stritti stritti… culu a culu… stati tutti supa i mia!

Nent'atru vùagghju e vu dicu supa o seriu…
… dùapu chi s'avvera chistu… mi nda vaju o cimiteru.
Cumpagnia du '71, prima pemmu arrivu a chistu puntu,
cacciatimillu stu disiju… cuntatimillu n'atru cuntu!"