"A notte i Natale" di Nicola Vetere

Pubblicato il .


Oh belli figghjuali mia, nesciti tutti fora
Guardati chija stija
Guardatila cuamu scinda
E cuamu sprendurija
Si fermau a na vanda chi sembra nu pogghjariaju
Ja nc'era la madonna chi facia lu bombiniaju
Nesciu lu bombiniaju
Oh chi festa oh chi splenduri nci dissa figghju mio
Tu si lu redenturi
Ja nc'era a vaccareja
Chi lu volia adurare s'indinocchjau davanti
E si misa a rigumare
Nc'era puru l'asiniaju e nci disse
Io nenta ti puazzu dare pero' ti dassai pagghja accussi ti pua curcare
San Giusiappi era puru ja
E tanti cuasi nci volia fare
Lu pigghjau nta li vrazza
E lu vozze coddijare
Pua vinnaru li Re
Assiami a li pasturi
Sindinocchjaru tutti
Pemmu aduranu lu Signuri
Buon Natale a tutti.