"'E cincu spaccati" di Antonio Perugino

Pubblicato il .


Una donna sottopone al dottore l'insolito problema del marito:

Dottore, simu tutti preoccupati
tutt'i matini 'e cincu spaccati,
'u pecchì nuju 'u capiscia,
marituma ava l'abitudini 'u piscia.

La risposta del dottore…
'Nda vitta malatii, 'nda vitta malanni
ma è 'a prima vota 'nta trentanni,
non si senta assai spissu,
di unu chi piscia a orariu fissu.
Capisciu ca 'a questiùani vi prema
ma, a' fini, duv'è 'u problema?

La moglie…
'U problema è sulu pe' mia
pecchì iju si rivigghja 'e sia!!!!