"'Nci mancarìa!" di Antonio Perugino

Pubblicato il .


Per impegni di lavoro che gli impediscono di presentarsi alla stazione, un signore affida la moglie e la figlia, di ritorno da un viaggio, a un amico di vecchia data.

V'u dicu a vui ca simu amici
pigghjàti a mujìarima cu' i balici
e anita, nt' a stessa cuccetta,
'ncè fìgghjama Rosa, chija schijetta.

La risposta chiarisce l'incomprensione:

'Nci mancarìa! Stu piacira v'u fazzu
stati tranquillu ca finda chi pùazzu…

     

Commenti   

Pietro Carnovale
# Pietro Carnovale 2010-11-09 01:02
Finda chi puazzu cumpare
Pe bui u fazzu cu tantu piacire
Pa fijja vostra e ppa cummare
Nci pianzu io e vu puazzu garantire
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione