"Quantu siti bella cummara Rosa" di Antonio Perugino

Pubblicato il .


"Quantu siti bella cummara Rosa."

"Di tia non pùazzu dira 'a stessa cosa."

"E vui facìti cùamu a mia:
chijudìti l'ùacchji e dicìti 'na bucìa!"