A Santa Brigida

Pubblicato il .

Briggita Santa 'ndinocchjiuni stava
avanti a nu crucifissu chi ciangìa.

A nna mani la torcia ajumava
e a nnatra lu Santu libru chi lejìa.

Lejami Cristu di li mia oraziuani,
rivelami la tua Santa Passiuani.

Lu crucifissu chi 'nci rispundiu:
la tua Santa Passiuani rivelai.

Briggita catta 'nterra e stramoriu
sentiandu la passiuani chi cuntava.

Briggita si di l'uamu 'nnamurata
dare ti vuagghjiu chi tt'aju promisu.

si tu ti pentirai di lu peccatu,
io ti perdonerò quantu m'hai offesu.

E chija notte chi lu flaggellaru,
tri ossa di li spaji 'nci nesciru,

e pè parrare a vui Matre divina,
eppe triccìantu e vinti baffattuna

e vinti mazzi di spini 'mpasciati,
cìantu sordati levavanu ad iju.

Di pua s'avvicendaru sia sordati,
ognunu l'abbattia cu la catina.

Cu na corda a lu cuaju lu ligaru,
pè tutta la città lu cumbertiru,

e nu mantellu di sgarrato hinu,
Pilatu s'affacciau di li barcuna.

Pilatu a li giudei cuminciàu a dire:
ancora non v'aviti assaziatu,

ch'è mianzu muartu dassatilu jire,
ca fracellatu chjù non po' campare.

Pilatu nu vacili d'acqua si hice venire,
Pilatu pè lavare li sue mani,

e quandu Pilatu si lavau li mani,
chjù pena a Gesù Cristu 'nci dunava.

Quandu 'nci arviscìu 'mpede la matina,
niru si vitte cuamu nu carvuni.

Quandu a munti Corvariu iju 'nchjanava,
gridava amore, amore ad alta voce,

e di na cosa mi dispiace assai
venia ciangiandu la sua Matre amata.

Quandu hù a mianzu caminu iju stancau
e catta 'nterra cu pietà a la cruci;

li vrazza e li dinocchjia si scorciàu
tantu era grossa e pisanti la cruci.

Briggita si la cruci vua levare,
levala cu penziaru a lu tuo cuari,

non ti dassare di l'uamu 'ngannare
ca vene lu nemicu vincituri.

'Mbiatu cu st'oraziuani sape dire
ca Briggita Santa non 'nci pò mancare,

ca vene l'ura di lu suo morire
ed è liberatu di peccati mortali.

Cu la dice tri bbuati lu juarnu,
va 'mparadisu cu l'angiali e tuarnu;

cu la dice tri bbuati la notte,
non pò morire mai di mala morte;

cu la dice tri bbuati l'addio,
va 'mparadisu cu la mamma mia;

cu la dice lu sabatu a dijunu,
ave quindici anni di perdunu;

cu a sapa e na dìcia,
a vrusciu 'nta pìcia;

cu a sapa e na 'mpara,
a vrusciu 'nta carcara;

cu na dicia no ccà e no jà,
cìantu virgati di hùacu avrà;

cu a dicia ccà e jà,
a gloria eterna si 'nda va.