Rosario a San Rocco

Pubblicato il .

Santu Ruaccu mio francisi e cu vui starò ogni misi,
chija peste chi trovati Santu Ruaccu la sanati.

Supa sta terra cumparze nu Santu,
'ndi l'ha mandatu lu Spiritu Santu,
era 'mpiammatu d'amore divinu
Santu Ruaccu lu pallagrinu.

O Santu Ruaccu mio a lu cialu stai,
prega lu rande Dio pè tutti nui.
Lu signu di la cruci tu sarai,
sani la peste e non cumpare chjù.
Sula na grazia a Dio 'nci cercherai,
di l'anima e lu cuarpu e nente chiù.
Ca li nuastri bisuagni tu li sai,
o Santu Ruaccu e siccurrimu a vui.

San Ruaccu a lu spitale ti ritirasti,
tutti l'infermi andasti pè sanare
fatelo per pietà di questo male.

Lu signu di tua mamma ricivisti,
lu signu di la cruci o Ruaccu Santu
ritirati la peste d'ogni campu.

O Santu Ruaccu mio chi tantu bellu siti,
nui vi cercami grazi e vui li disponiti.