"Duapu mangiare" di Anna Maria Chiapparo

Pubblicato il .


'Nto viarnu, quandu è tiampu d'alivi,
'nto pajisi ci su sulu viacchiariaji,
ca fuarzi abbadanu e niputiaji.
Tutti 'nte campagni a lavurare,
puacu e nuju si vida duapu mangiare.
'Nta stati è tutta natra cosa...
Quandu si rivijjanu i riposare,
tutti cumincianu a chiacchiariare.
L'omani scindanu pa chiazza frettulusi
e i cotrari aspettanu coriusi.
Aspettanu i scappare pe fora
quandu l'aria è ancora caddalora.
'Nte strati nescianu siaggi e seggiattiaji,
fimmani rande e cotrariaji...
Tutti hannu i dira 'ncuna cosa
quandu u juarnu cumincia u si riposa.
Animali pasciuti e l'uarti controllati...
chista è l'ura di chiacchiarijati.
'Nte vichi chiù friscusi e 'nte scali chiù silenziusi,
ci su tanti fimmani coriusi.
No servanu nè gazzetti e nè giornali,
pecchì su miajju du telegiornale.
Si 'ncuna cosa per casu non s'appura,
ci penza u maritu u porta l'ajjatura.
'Nte strati, 'nta chiazza, a chiasi o jo miadicu,
tutti tajjanu e fannu u riaficu.
Ma du riastu, chi c'è i fare?
'Nte pajisi è chistu u duapumangiare!