"'U patruni" di Antonio Perugino

Pubblicato il .


Pasquale, per odio o per vendetta, non vuole fare visita al suo padrone che, agonizzante, sta per prendere congedo dalla vita. La moglie però lo costringe a questo ultimo sforzo.

Cùamu sarìa ca non bua 'u vai ?
Si non ti sbrighi oja su' guai.
Mòvati ! Azat'i 'stu lìattu
vai a' casa e porta rispìattu.


C'u cùari sutt'a 'na petra
'a caminata lenta, queta queta
abbuss' a porta e si presenta
'a serva 'nci apra quand'u senta.

Trasa nt'a stanza
sutt'e lenzola 'na panza
'u respiru curtu, affannatu
ogni secundu è guadagnatu.

Cùamu jàmu don Peppinu…

Caru Pascala ormai  è destinu
mi resta pùacu 'i campara
'sta vota non cè nenta 'i fara.


Fativi coraggiu, pregati 'i santi
prima 'i vui 'nci'a fìciaru tanti.