"Vi cuntu du dialettu" di Anna Maria Chiapparo

Pubblicato il .


Sapiti, na vota, cu na perzuna inventammu nu passatiampu
assai coriusu...Mi dissa u ci dicu cuamu si dicianu ciarti cuasi
o mio paisi. A chi bella trovata! Sapiti ca mi trovai impreparata?!
Cuminciai a penzare e tanti cuasi strani, m'avia scordatu!
E' strana a mimuaria quandu non è allenata.
Tuttu si jungia e diventa cosa i jornata!
Paruali strani, ciartu 'ndavimu...
Ci penzai nu puacu e allura: a curria, u carijjuattu, u salaturi
e u puzzuniattu...e pua chiù 'ndaju e chiù 'nda miattu!
Mi ricordai paruali ca di tantu tiampu ne dicia e fu na sorpresa puru pe mia.
A brocca e u gozzariaju, u cotraru e u cotrariaju;
a zita e i cotraschiuni, coddari e coddaruni.
I frittuli e i salimuari, i pruppuna e i satizzuna!
Non vi dicu e non vi cuntu quandu ci dissa ch'era u tambutu!
A sporteja e u panaru, u vijuazzu e u tambutaru!
A majija pe 'mpastare e a lumera pelluminare.
U salicu pe ligare e a ligami pe 'mbazare.
U runcijju pe tajjare e po frunti u jijju a cumpruntare!
U cumpariaju e u cotrariaju, u nannu e puru u zitiaju.
A 'nchianata e puru a 'ncrinata.
Ogni cosa paria preparata. I ricuardi arrivaru e penzai puru o magaru!
U piruniaju, u landiuni e puru o stuppiaju.
A cordeja, i zinzuli e a poseja; u stuaccu e puru da jocata o tuaccu!
Mi ricordai di coddareja e puru i Bettareja e da Cialateja...
Da suriaca e da scariola fatta 'nzalata.
A calia e u cacau, u 'nzuju e di tiralli, ca pianzu ognunu i nui mangiau.
A panata e di lordita, prestanachi e curujicchia...e magari puru i picchia.
M' accorgivi ca non era tantu rimbambita...
U dialettu non du scordamu puru si no parramu.
Simu d'Acquaru e Calabrisi e du portamu 'nta ogni paisi.

     

Commenti   

Giovanni Luzzi
# Giovanni Luzzi 2020-09-27 21:59
Complimenti!
Cucinasti 'na bella minestra!
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione